Close Menu

Stichting Milieu Educatief Centrum Leiderdorp

Het Milieu Educatief Centrum (MEC) wordt voor een klein deel van haar werk/inhoud ondersteund door de Stichting Milieu Educatief Centrum Leiderdorp. Deze stichting is een ANBI.
Stichting Milieu Educatief Centrum Leiderdorp:  RSIN 804000128

Contactgegevens:

Administratie:  Mevr. Drs. J.H.Terlingen,  Korenmolen 11,  2353 XE Leiderdorp,  tel. 071-5416838
Bezoekerscentrum:  MEC,  Van Diepeningenlaan 110 e,  2353 KA Leiderdorp,  tel. 071-5412216,  e-mail mec@natuureducatie.nl,  website www.natuureducatie.nl

Bestuur:

  • Voorzitter:  Dhr. Mr. Drs. W. Gerstel,  Van Poelgeestlaan 49,  2352 TA  Leiderdorp
  • Secretaris:  Dhr. Drs. T. Gordijn,  Lindelaan 21,  2351 TA  Leiderdorp
  • Penningmeester:  Mevr. Drs. J.H. Terlingen,  Korenmolen 11,  2353 XE  Leiderdorp

Beleidsplan Stichting Milieu Educatief Centrum (MEC) Leiderdorp

De Stichting zal het MEC te Leiderdorp waar mogelijk ondersteunen in haar functie.

Daartoe zal de Stichting overleggen met beleidsmedewerkers van de Gemeente Leiderdorp over financiële, personele, materiële en andere beleidsmatige onderwerpen aangaande het MEC en indien gewenst het Bestuur van de Gemeente en politieke partijen daarover adviseren.

Ook zal de Stichting met andere lokale groene organisaties blijven deelnemen aan het Groenoverleg Leiderdorp teneinde de voortgang van onderwerpen op het gebied van natuur, milieu en educatie in en rond Leiderdorp te bespreken en te bevorderen.

Voorts kan de Stichting regelmatig contact onderhouden en zo nodig overleggen met andere op natuur en duurzaamheid gerichte organisaties die in de regio actief zijn op dit gebied.

Er is geen beloningsbeleid voor de bestuursleden. Vrijwilligers voor het MEC ontvangen voor bewezen diensten een cadeaubon.

Doelstelling Stichting Milieu Educatief Centrum

Het taakveld van het Milieu Educatief Centrum (MEC) wordt omschreven als natuur- en milieueducatie in brede zin.
De algemene doelstelling van de Stichting:  het leveren van een bijdrage aan het functioneren van het MEC van de gemeente Leiderdorp en het bevorderen van de kennis van en zorg voor natuur en milieu in Leiderdorp en omgeving.

De Stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

  • advisering van de gemeente en de politiek op het gebied van natuur- en milieueducatie;
  • het bevorderen dat vrijwilligers het MEC op zondagmiddagen openhouden en activiteiten en excursies organiseren voor het publiek in het algemeen en voor speciale doelgroepen in het bijzonder;
  • het inzamelen van middelen en gelden voor bijzondere, vernieuwende, educatieve activiteiten en voorzieningen.

Overzicht financiën Stichting MEC 2018

Sinds 1 januari 2017 ontvangt de Stichting MEC geen inkomsten of subsidie meer. De Stichting beheert een kleine reserve die nog aangewend kan worden ter ondersteuning van het functioneren van het MEC. De Stichting MEC kan op dit moment als 'slapende' of non-actief worden beschouwd.

Bijlagen
Overzicht financiën MEC 2015
(ook te downloaden als PDF)

Verslag van de Stichting MEC over 2015 in cijfers – hier te bekijken en downloaden (PDF)